Användarvillkor

Verkets rättighetshavare ställer den digitala bilden till musealias förfogande som en gratis kopia i musealias arkiv.  Kopia får användas av musealia vid presentationer av musealia utan ersättning. All annan användning sker endast i överenskommelse med upphovsrättsinnehavaren.