Vanliga frågor

Varför visas anmälda verk inte omedelbart på sajten?

Svar: musealia är inte ett Internet-galleri. Verken presenteras varje år vid en eller flera musealia-events i Schweiz och i andra länder. Vid dessa möten är alla välkomna att delta som är engagerade i musealia, konsthistoriker, journalister och konstpedagoger. Fr.o.m. år 2017 kommer verken att finnas tillgängliga på nätet för första gången.

Hur ser tidsplanen för musealia ut?

Svar: musealia skapas för generationer - liksom ett museum. Den första milstolpen är år 2020 med en första musealia retrospektiv i ett museum.

Vilka konstnärer deltar i musealia?

Svar: I musealia medverkar både professionella konstnärer och amatörer. För konsthistorisk forskning, är det värdefullt när konstnärer av alla slag dokumenterar sina viktigaste verk på det här sättet. Ur ett historiskt och sociologiskt perspektiv är den konstnärliga mångfalden bevisligen mer värdefull än ”enfald”.

Hjälper musealia mig att bli framgångsrik som konstnär?

Svar: musealia är en icke-kommersiell projektdokumentation. En ersättning till konstnären kan inte betalas ut. De årliga musealia-mötena och den konsthistoriska analysen/processen ger konstinstitutioner ett intresse till musealia. Detta innebär en ökad uppmärksamhet för konstnärerna.

Hur kan jag se på mitt eget inlämnade verk?

Svar: Varje konstnär får en länk till sitt inskickade verk via e-post.

Vad händer med originalet?

Svar: Konstnärerna behåller äganderätten till sitt ursprungliga verk. Man skickar in en digital avbild/kopia av verket, inte det ursprungliga konstverket.

Vad kostar det att delta i musealia?

Svar: Deltagandet är gratis och det krävs inget medlemskap.

Hur gör jag för att delta i musealia?

Svar: Välj ut dina viktigaste arbeten under det förgångna året och ladda upp dem i form av en bildfil (max. 3 MB). Om verket består av flera delar, skapa en PDF. Du bestämmer själv vilket verk som är viktigast och kan varje år medverka i musealia på nytt med en ny bildfil.