Långsiktig dokumentation

Den långsiktiga dokumentationen gör det möjligt att följa enskilda konstnärers utveckling och att observera förändringar i den kulturella tidsandan.

Hade musealia funnits för 1000 år sedan, skulle man veta mer om dåtidens konstnärliga mångfald, interaktion och konstnärernas uppfattning om sig själv och sitt eget konstnärliga skapande.

musealia främjar kulturell fortlevnad och bevarar det kulturella minnet för kommande generationer.